Opgroeien en zo

Opgroeien en zo is een praktijk met ervaren en gecertificeerde professionals die uw kind graag begeleiden in het ontwikkelproces.

Samen bieden zij advies, onderzoek en begeleiding op het gebied van leren en opvoeding. Het komt geregeld voor dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind. Bijvoorbeeld wanneer het kind buikpijn heeft voor het naar school gaan, ruzie heeft met klasgenoten of moeite heeft met leren. Daarnaast kan een kind zich anders gedragen of anders voelen dan zijn of haar leeftijdsgenoten.

Onze doelstelling is om kinderen vaardig te maken in hun eigen omgeving. De omgeving waar het kind zich veelvuldig in beweegt is de schoolomgeving. Door het combineren van zorg en onderwijs proberen wij aan te sluiten aan de behoeften van het kind.

Graag maken we een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kijken we samen met uw kind waar de zorgen en mogelijkheden liggen. Van daaruit kijken we samen met u en uw kind wat de beste vervolgstappen zijn.

team Opgroeien en zo

Certificering

 • Aangesloten bij het Kwaliteitsregister Jeugd
 • Gecertificeerd “Ik leer leren” Trainer
 • Lid van nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
 • Kwaliteitscertificaat zelfstandig jeugdhulpverlener KLIK (Delia Schouten)
Delia Schouten

Delia Schouten

Mijn naam is Delia Schouten. Door mijn jarenlange onderwijservaring ben ik meerdere malen in aanraking gekomen met kinderen met leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. In deze tijd van Passend Onderwijs is het onderwijs voor onder andere deze kinderen niet makkelijk. Er wordt veel van onze kinderen verwacht. Daarentegen wordt de individuele aandacht, wat elk kind nodig heeft, steeds minder haalbaar. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld groepsgroottes, maar ook met de vele problematiek waar kinderen en leerkrachten in het regulier onderwijs mee te maken krijgen.

Door het begeleiden/coachen en ondersteunen van kinderen met leer-, gedrags-, werkhouding- en concentratieproblemen hoop ik dat de weg in het onderwijs/maatschappij voor deze kinderen beter begaanbaar wordt.

Door diverse opleidingen/cursussen op onder andere onderwijsgebied heb ik ruime kennis opgedaan in het begeleiden bij leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. Daarnaast heb ik in verschillende groepen deze kennis in praktijk kunnen brengen en dit omgezet in onmisbare praktijkervaring.

Vanaf 2011 tot 2021 heb ik met veel plezier lesgegeven aan hoogbegaafde kinderen op de Kwadraatafdeling CBS de Krullevaar te Hoogeveen. Daar heb ik erg veel ervaring opgedaan in het werken met hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafdheid is niet zomaar een cadeautje wat je in staat stelt tot snel leren en geen hobbels. Juist het tegenovergestelde. Vaak wordt gedacht dat hoogbegaafd zijn erg makkelijk is en dat je zomaar alles kan en dan ook nog eens in versneld tempo. In werkelijkheid is het juist zo dat veel hoogbegaafden behoorlijk wat hobbels ondervinden in de maatschappij en het onderwijssysteem.

Ik heb gemerkt dat ik het heerlijk vind om deze kinderen te helpen hun weg te vinden in de maatschappij.

Opleidingen / Trainingen

 • Pedagogische Academie voor Primair onderwijs
 • Master SEN (Special Educational Needs) taalleesspecialist/dyslexie
 • ONL dyslexiebehandelaar
 • Begaafdheidsspecialist
 • Senior Begaafdheidsspecialist
 • Certificaat Sovatrainer
 • Certificaat Praktische Pubercoach Opleiding
Inèz Trechsel

Inèz Trechsel

Ik ben Inèz Trechsel en ben samen met Delia Schouten praktijkeigenaar van Opgroeien en zo. De afgelopen jaren heb ik in mijn functie als intern begeleider veel ervaring opgedaan op het gebied van leer- en gedragsproblematiek. Deze ervaring bestaat enerzijds uit de ervaring welke ik heb als intern begeleider en groepsleerkracht. Anderzijds heb ik theoretische kennis op het gebied van de gedragswetenschappen.

Ieder kind verdient de aandacht die hij of zij nodig heeft. In het werk als orthopedagoog vind ik het belangrijk om alle systemen samen te brengen. Ondersteuning voor het kind ontwikkel je samen met het kind, de ouder(s)/opvoeder(s) en school. Hierbij kijk ik naar kansen in plaats van belemmeringen. Mijn expertise ligt op het gebied van onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel.

Opleidingen / Trainingen

 • Academische opleiding leraar basisonderwijs
 • Master Algemene Pedagogische Wetenschappen
 • NVO orthopedagoog (NVO: 22788)

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen

 • Neurodiagnostiek bij kinderen en jongeren
 • Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • Emotieregulatie en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren - signalering, diagnostiek en behandeling
Marijke Paya

Marijke Paya

Ik ben Marijke Paya, sinds 2013 werkzaam als orthopedagoog, en sinds 2020 als orthopedagoog-generalist. Ik heb een aantal jaar een eigen praktijk gehad in de omgeving van Meppel en werkte toen regelmatig in samenwerking met Delia. Inmiddels werk ik bij IJsselgroep als orthopedagoog generalist en regiebehandelaar. Ondertussen is de warme samenwerking met Delia en Inez in stand gebleven. Nu ben ik betrokken bij Opgroeien en zo als regiebehandelaar. Dat wil zeggen dat ik fungeer als sparringpartner voor de orthopedagogen en waar nodig onderzoeksverslagen meelees.

Ik werk graag kindgericht en op maat. Door goed naar het kind en zijn omgeving te kijken kunnen we aanpassingen doen waar nodig, niet alleen door het kind nieuwe vaardigheden te leren, maar juist ook de omgeving een nieuwe kijk en praktische handvatten te bieden. In de samenwerking met Opgroeien en zo is dat dan ook waar ik voor sta.

Opleidingen / Trainingen

 • Diagnostiek in de jeugdzorg
 • Rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren
 • Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdhulp en het onderwijs
 • Basiscursus EMDR kind en jeugd
 • Psychodiagnostiek bij adolescenten en jong-volwassenen
 • De gedragswetenschapper: coaching, consultatie en werkbegeleiding
 • Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V
 • Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd
 • Psychotraumatologie bij kinderen en jongeren
 • Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen - de hoofdlijnen
 • Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd
 • Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
 • Postacademische cursus behandeling van dyscalculie
 • AD(H)D; diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen
 • Postacademische opleiding Dyscalculie
 • Dyslexiebehandeling voor (mede)behandelaars
 • Inleiding Oplossingsgerichte Therapie
 • 2010-2011 RUG Masteropleiding Orthopedagogiek, specialisatie leerproblemen en jeugdzorg
 • 2007-2010 RUG Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen specialisatie Orthopedagogiek
Linda Sijtsma

Linda Sijtsma

Mijn naam is Linda Sijtsma. Van jongs af aan heb ik veel interesse in de ontwikkeling van kinderen/jongeren. Daarbij vind ik hun gedag en de continue interactie die ze hebben met hun omgeving erg interessant. Dit maakt dat ik ruim 18 jaar geleden koos voor de studie orthopedagogiek. Tijdens mijn studie en ook daarna heb ik mijn kennis over kinderen / jongeren en hun ontwikkeling mogen vergroten en verdiepen. Het blijft me boeien om er achter te komen wat een kind ons wil vertellen met zijn/haar gedag. Ik heb mogen groeien in het contact met de ouders en kinderen met wie ik een tijdje op mocht lopen. Het is mooi om te zoeken naar dat wat werkt en om samen met de omgeving van een kind/jongere (ouders, school, sociale omgeving) een gedeelde visie en doelen te ontwikkelen.

Ik ben bijna 10 jaar werkzaam geweest binnen de Jeugd GGZ (diagnostiek en behandeling). Daarnaast heb ik me de afgelopen jaren met veel passie mogen inzetten binnen een samenwerkingsverband voor scholen met als doel: ontwikkelkansen voor ieder kind. Dat is waar ik voor sta; eerlijke kansen, deskundige hulp waar nodig en vooral verbinding maken. Zowel met de cliënten die aan mij worden toevertrouwd als met hun omgeving. Waarbij ik mijn best doe om kundige en vooral ook bruikbare adviezen te geven.

Opleidingen / Trainingen

 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen
 • Master Orthopedagogiek
 • Aantekening Psychodiagnostiek
 • SKJ geregistreerd (Master-Orthopedagoog - 120002529)
 • NVO - Lid
 • Verdiepingscursus WISC-V
 • Intelligentieonderzoek bij (vermoedelijk) (hoog) begaafde kinderen & werken met de KIQT+
Deborah de Cuba

Deborah de Cuba

Mijn naam is Deborah de Cuba. Na mijn studie Orthopedagogiek kon ik vrijwel direct aan de slag als orthopedagoog bij Opgroeien en zo. Ik heb zowel binnen het regulier als het speciaal basisonderwijs verschillende ervaringen opgedaan omtrent het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van de begeleiding van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Ik werk graag vanuit een positieve, kindgerichte benadering waarbij ik uitga van de krachten en talenten van elk kind. Het is voor mij belangrijk om actief de samenwerking te zoeken met het kind, de ouders(s)/verzorger(s) en school, omdat het kind zich ontwikkelt in relatie tot zijn of haar omgeving. De omgeving helpt kinderen de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Door echt te luisteren naar het kind en aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft wil ik kinderen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben om te kunnen groeien en bloeien.

Opleidingen / Trainingen

 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen
 • Master Orthopedagogiek
 • Basisaantekening Psychodiagnostiek
 • NVO orthopedagoog (NVO: 33216)
Laura Schiphuis

Laura Schiphuis

Ik ben Laura Schiphuis. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij Opgroeien en zo. Mijn achtergrond richt zich op de gevolgen van hersenaandoeningen op het gebied van denken, emoties en gedrag. Ik heb ervaring opgedaan met diagnostiek inclusief uitgebreide testafnames, het uitbrengen van advies en ondersteuning geven aan het systeem. Hier heb ik gemerkt dat cliënten bij mij centraal staan en ik oog heb voor hun situatie en behoeftes. Door jarenlange ervaring als oppas en huiswerkbegeleider heb ik ervaren dat ik het liefst met kinderen werk.

In mijn ogen is elk kind uniek. Ik vind dan ook dat ieder kind de individuele aandacht verdient die hij of zij nodig heeft, zodat het kind zich gezien, begrepen en gewaardeerd voelt. Voor mij staat het creëren van een vertrouwde omgeving centraal, waarin ik nauw samenwerk met het kind om de uitdagingen te onderzoeken en te kijken naar mogelijkheden. Hierbij vind ik het ook belangrijk dat de ouders(s)/verzorger(s) en school actief betrokken worden. Samen zetten we de stappen, overwinnen we obstakels en vieren we de successen, hoe klein die ook lijken.

Opleidingen / Trainingen

 • Bachelor Psychobiologie
 • Master Klinische Neuropsychologie

In opleiding

 • Neurodiagnostiek bij kinderen en jongeren
 • Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren - signalering, diagnostiek en behandeling
Jurriën Werkman

Jurriën Werkman

Mijn naam is Jurriën Werkman. Ik ben sinds 2010 werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht, waarvan 2 jaar als intern begeleider. In die jaren heb ik in verschillende leeftijdsgroepen ervaring opgedaan. Sinds 2022 ben ik werkzaam als ambulant begeleider bij Opgroeien enzo.

Ik vind het belangrijk om een kind te leren kennen en te werken vanuit relatie, zodat ik aan kan sluiten bij wat een kind nodig heeft. Voor veerkrachtige houding bij een kind is het van belang dat het zichzelf leert kennen, zichzelf durft te zijn en zichzelf accepteert.   Ik hoop daaraan bij te kunnen dragen door samen het kind op zoek te gaan wat het goed kan en waar zijn of haar kracht ligt, maar ook door samen te werken aan nieuwe vaardigheden. Die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat een kind zichzelf kan redden in de wereld waarin het leeft.

Om goede ondersteuning aan een kind te kunnen bieden vind ik het belangrijk dat ouders, school, hulpverlening en andere betrokkenen samenwerken. Wanneer we om het kind gaan staan en werken vanuit één aanpak, is de kans groot dat een kind kan gaan groeien.

Opleidingen / Trainingen

 • Pedagogische Academie voor basisonderwijs
 • Master Interprofessioneel werken met jeugd
 • Kanjertraining: licentie A, B en C
 • Gesprekken voeren met kinderen
Rik Bouwmeester

Rik Bouwmeester

Ik ben Rik Bouwmeester. Door de tijd heen heb ik veel verschillende beroepen gehad. Het hoofddeel daarvan heb ik in het Primair Onderwijs en in de Jeugdhulpverlening gewerkt.

Sinds 1 september 2023 ben ik in dienst bij Opgroeien en Zo. Ik werk als gezinshulpverlener. Vanuit die blik kijk ik vooral naar hoe het gezin als systeem samenwerkt. Elk gezin heeft zijn mooie kanten en zijn minder mooie kanten. Samen gaan we op zoek naar wat er anders zou kunnen in het gezin en hoe we dit vooral elkaar kunnen krijgen.

Opleidingen / Trainingen

 • PABO
 • Intenstieve Ambulante Gezinshulp (IAG)
 • verschillende trainingen systeemgericht en oplossingsgericht werken
Anouk Vos

Anouk Vos

Mijn naam is Anouk Vos. Ik werk ruim 18 jaar in het basisonderwijs. Ik heb twaalf jaar gewerkt als leerkracht in de bovenbouw. Sinds 4 jaar werk ik als bovenschools plusklasdocent. Ik haal veel voldoening uit het begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen.

Binnen het werken met kinderen vind ik het werken vanuit een relatie met een kind essentieel. Daarnaast werk ik graag samen binnen de driehoek school-ouders-begeleiding, zodat we met elkaar om het kind kunnen staan om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en tot groei te laten komen.

Ik werk graag met materialen en met concrete praktijksituaties. Het doorleven en in je lijf komen vind ik belangrijk in de begeleiding bij kinderen die al veel in hun hoofd zitten. Ik gebruik tijdens mijn begeleiding graag materialen, zodat het kind niet alleen praat, maar ook doet. Ik vind het mooi om te zien dat een kind stapje voor stapje vooruit komt binnen het doel waar we aan werken.

Opleidingen / Trainingen

 • PABO
 • Begaafdheidsspecialist
 • Seniorbegaafdheidspecialist
 • Talentbegeleider Gevorderden
 • Kanjertrainer: licentie A,B en C
 • Ik leer leren trainer
 • Certificaat creatieve begaafdheid
 • Certificaat coaching
 • Training Breinsleutels
 • Training Mindset theorie
 • Training executieve vaardigheden, de autometafoor
John Schnieders

John Schnieders

Mijn naam is John Schnieders. Ik heb 30 jaar in het speciaal basisonderwijs gewerkt en daarna 4 jaar op het Kwadraatonderwijs. In deze jaren heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen, die door hun leerprestaties, werkhouding en/of gedrag buiten de groep vielen. Door de kinderen op het juiste leerniveau aan te spreken, door ervoor te zorgen dat het kind zich gezien en gehoord voelt en speciaal voelt, zie je vaak dat de leerprestaties beter worden. Door die succeservaringen krijgt het kind meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Het kind wordt gemotiveerder, gaat weer met plezier naar school en ook het gedrag verandert op een hele positieve manier.

Onderwijs is in de loop van de jaren complexer geworden. Er wordt veel van kinderen en leerkrachten gevraagd. Door grote groepen, door veel verschillen binnen een groep, en allerlei andere problematiek is het soms moeilijk om elk kind genoeg individuele aandacht en begeleiding te bieden. Ik vind het daarom heel leuk om voor Opgroeien enzo te werken, omdat ik op deze manier de kinderen, die dat nodig hebben, dat extra stukje individuele aandacht en begeleiding kan bieden.

Mijn streven is: Gelukkige kinderen, die met plezier naar school gaan en het maximale uit zichzelf halen.

Opleidingen / Trainingen

 • Pedagogische academie voor basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Gedrag in de klas
 • Specialisatie Leer-en gedragsmoeilijkheden
 • Positive Behavior Support
Margriet Buist

Margriet Buist

Ik ben Margriet Buist. Al bijna 30 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs, in vele groepen, op allerlei scholen. Van deze enorme schat aan ervaring maak ik dankbaar gebruik in mijn werk bij Opgroeien en zo.

Ik werk veel met spel en creatieve werkvormen. In een persoonlijke sfeer krijgt het kind creatieve opdrachten ( bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien, muziek, uitbeelden, fantasie spel ). Dit is een natuurlijke manier van kinderen om zich te uiten en daarmee vertellen ze veel over zichzelf. Ze verwerken ervaringen en gevoelens, ze laten wensen in vervulling gaan, geven hun angsten een plek en versterken hun ik-gevoel. Door naar hun eigen werk te kijken en er over in gesprek te gaan leren ze zichzelf beter kennen en begrijpen. Dat brengt vaak al veel positieve verandering. Als begeleider neem ik dit dan als startpunt om met het kind aan de slag te gaan hoe het nieuwe inzichten, vaardigheden en gedrag kan inzetten in situaties die voor hen lastig zijn.

Voor mij is het overleg en de samenwerking met ouders/verzorgers, school en andere betrokken deskundigen belangrijk en waardevol. Met de inbreng en uitwisseling van ieder z’n inzichten en expertise kunnen we samen mogelijk maken wat het kind nodig heeft om te kunnen kristalliseren.

Opleidingen / Trainingen

 • PABO
 • Diverse trainingen op allerlei leer- en gedragsproblematiek

Certificaten Opleiding Psychosociaal Werkende

 • Gedragsleer
 • Therapeutische methodieken
 • Communicatieleer
 • Psychopathologie
 • Psychosociale zorg
 • Leertherapei

In opleiding

 • Begaafdheidsspecialist
 • Creatieve Therapie
Danny Schouten

Danny Schouten

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Danny Schouten en ik neem met enthousiasme deel aan het team van Opgroeien en zo in de functie van administratief medewerker.

Dit schooljaar ben ik geslaagd voor mijn VWO examen en na de zomervakantie van 2023 ga ik Bedrijfskunde studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik denk dat ik met mijn kritische blik, nauwkeurige en detailgerichte werkhouding en het streven naar hoge kwaliteit een positieve bijdrage kan leveren binnen het team van Opgroeien en zo. Verder ben ik sportief, sociaal en vind ik het prettig om in contact te zijn met mensen. Ik hoop samen met de ambulant begeleiders en de orthopedagogen het kind op de juiste manier de goede zorg te geven die hij/zij verdient. Als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact met me op te nemen.

Email: danny@opgroeien-enzo.nl
Tel: (06) 15 58 50 09

Iris Veld

Iris Veld

Ik ben Iris Veld en ik ben als student Social Work binnengestroomd bij Opgroeien enzo. Tijdens mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan tijdens mijn stages bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Centra waar ik kinderen heb begeleid in de leeftijd van nul tot tien jaar. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan bij een basisschool waar ik werkzaam was in de onderbouw. Ook heb ik ambulant werk gedaan op mijn stage als maatschappelijk werker waarbij ik kinderen en gezinnen heb begeleid.

Verder vind ik het leuk om sportief bezig te zijn en in contact te staan met mensen. Ik help graag en sta altijd open voor nieuwe uitdagingen. Voor mij is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven staan zowel met de ouder als kind als met de leerkracht zodat alle systemen betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces.

Lareen Troost

Lareen Troost

Mijn naam is Lareen Troost. Ik studeer op dit moment aan de Rijksuniversiteit in Groningen en hoop dit schooljaar mijn master Orthopedagogiek af te kunnen ronden. Hiervoor loop ik twee dagen in de week stage bij Opgroeien en zo. Afgelopen jaren heb ik de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs afgerond en heb ik als leerkracht op verschillende basisscholen gewerkt. Ik geef naast mijn stage ook twee dagen per week les aan groep 6 en 7.

Ik merk dat ik het belangrijk vind om niet alleen te praten in diagnoses, maar in behoeften van kinderen en hun omgeving. Het is daarbij, naar mijn mening, waardevol om een integraal beeld te vormen van zowel het kind als het systeem waarin hij of zij zich bevindt. Een belangrijk onderdeel in dit beeld, zijn ook de krachten en talenten van kinderen en de mensen om zich heen.

Opleidingen / Trainingen

 • Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs

In opleiding

 • Master Orthopedagogiek