Wie zijn wij

In de praktijk van Remedial Teaching Hoogeveen werken verschillende professionals samen. Ze begeleiden, coachen of trainen uw kind individueel of in groepsverband, zoals tijdens het kennismakingsgesprek is besproken. Onze professionals stellen zichzelf hieronder voor.


Delia Schouten - Remedial Teaching Hoogeveen

Delia Schouten

Mijn naam is Delia Schouten. Door mijn jarenlange onderwijservaring ben ik meerdere malen in aanraking gekomen met kinderen met leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. In deze tijd van Passend Onderwijs is het onderwijs voor onder andere deze kinderen niet makkelijk. Er wordt veel van onze kinderen verwacht. Daarentegen wordt de individuele aandacht, wat elk kind nodig heeft, steeds minder haalbaar. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld groepsgroottes, maar ook met de vele problematiek waar kinderen en leerkrachten in het regulier onderwijs mee te maken krijgen. Door het begeleiden/coachen en ondersteunen van kinderen met leer-, gedrags-, werkhouding- en concentratieproblemen hoop ik dat de weg in het onderwijs/maatschappij voor deze kinderen beter begaanbaar wordt.

Door diverse opleidingen/cursussen op o.a. onderwijsgebied heb ik ruime kennis opgedaan in het begeleiden bij leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. Daarnaast heb ik in verschillende groepen deze kennis in praktijk kunnen brengen en dit omgezet in onmisbare praktijkervaring.

Naast het begeleiden van kinderen geef ik vanaf 2011 met veel plezier les aan hoogbegaafde kinderen (in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar) op de Kwadraat-afdeling CBS de Krullevaar te Hoogeveen.

Van 1998 - 2011 ben ik werkzaam geweest in het regulier onderwijs. Ik heb aan alle groepen in het basisonderwijs lesgegeven, van kleuters tot aan groep 8.

Opleidingen / Trainingen

 • Pedagogische Academie voor Primair onderwijs
 • Master SEN (Special Educational Needs) taalleesspecialist/dyslexie
 • ONL dyslexiebehandelaar
 • Begaafdheidsspecialist
 • Senior Begaafdheidsspecialist
 • Certificaat Sovatrainer
 • Certificaat Praktische Pubercoach Opleiding

Inèz Trechsel - Remedial Teaching Hoogeveen

Inèz Trechsel

Ik ben Inèz Trechsel, 29 jaar en ben sinds 2015 werkzaam in het basisonderwijs. De afgelopen jaren heb ik in mijn functie als intern begeleider veel ervaring opgedaan op het gebied van leer- en gedragsproblematiek. Deze ervaring bestaat enerzijds uit de ervaring welke ik heb als intern begeleider en groepsleerkracht. Anderzijds heb ik theoretische kennis op het gebied van de gedragswetenschappen.

Ieder kind verdient de aandacht die hij of zij nodig heeft. In het werk als orthopedagoog vind ik het belangrijk om alle systemen samen te brengen. Ondersteuning voor het kind ontwikkel je samen met het kind, de ouder(s)/opvoeder(s) en school. Hierbij kijk ik naar kansen in plaats van belemmeringen. Mijn expertise ligt op het gebied van behandeling van kinderen met een negatief zelfbeeld.

Opleidingen / Trainingen

 • Academische opleiding leraar basisonderwijs
 • Master Algemene Pedagogische Wetenschappen
 • NVO basis-orthopedagoog (NVO: 22788)

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen

 • Neurodiagnostiek bij kinderen en jongeren
 • Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • Emotieregulatie en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen

Coby van Oosten - Remedial Teaching Hoogeveen

Coby van Oosten

Mijn naam is Coby van Oosten. Ik werk ruim 30 jaar met veel plezier in het basisonderwijs als leerkracht, waarvan 10 jaar als Intern Begeleider. Daarnaast heb ik diverse opleidingen gedaan op o.a. het gebied van coaching en psychologie.
Vanuit mijn ruime ervaring met het werken met kinderen heb ik gemerkt dat het belangrijk is om je goed in te leven en goed te luisteren naar wat een kind nodig heeft. Daarna kun je zorg op maat bieden op bijv. leer- en/of gedragsproblemen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en zit een kind beter in zijn vel, waardoor het weer beter gaat functioneren.

Ik vind het mooi om te ervaren en te zien dat een kind weer wordt versterkt in zijn/ haar eigen kracht. Dat ik daaraan een bijdrage mag leveren, met als doel dat het kind weer op eigen kracht verder kan!

Mijn motto is: alles wat je aandacht geeft GROEIT!

Opleidingen

 • PABO
 • Interne begeleider
 • Begeleiding- en coaching vaardigheden
 • Training aanpak kindermishandeling
 • Psychologie: Gesprekstraining en levensloop, communicatie, observeren en inleiding in de psychologie
 • Coachen Open Universiteit
 • Ontwikkelingspsychologie bij de Open Universiteit

Rieneke van Amerongen - Remedial Teaching Hoogeveen

Rieneke van Amerongen

Ik ben Rieneke van Amerongen. Na het behalen van de pabo in 2006 heb ik ervaring opgedaan in veel verschillende vormen van onderwijs: regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Ik heb inmiddels zowel in het reguliere als in het speciale onderwijs in alle groepen ervaring opgedaan. Daarnaast heb ik nog aanvullend trainingen gevolgd binnen Positive Behavior Support. Ik ben sinds augustus 2019 verbonden aan RT-Hoogeveen. Ik doe dit werk met veel plezier omdat ik vind dat het individueel begeleiden van een kind mij niet alleen veel zicht geeft op de problemen maar vooral ook op de mogelijkheden van een kind. Ieder kind is van nature nieuwsgierig en leergierig. Je ziet dat het meest duidelijk bij jonge kinderen. Door allerlei oorzaken van binnenuit of van buitenaf kan het gebeuren dat het leren niet meer zo vanzelfsprekend gaat. Bijvoorbeeld door plotseling te moeilijke opdrachten of wanneer niet (meer) wordt aangesloten bij de ontwikkeling van het kind. Er ontstaan dan frustraties en/of faalangst. 'Ik kan het toch niet', 'Lezen is saai', 'Ik haat rekenen', 'Waarom moet dit nu weer?' zijn dan veel gehoorde uitspraken.

De meeste problemen hebben meerdere 'gezichten'

Uit ervaring weet ik inmiddels dat de meeste problemen niet alleen beperkt blijven tot leerproblemen. Wanneer een kind niet langer mee kan komen binnen de groep ontstaan namelijk naast de leerproblemen ook mentale, fysieke en/of sociale problemen. Deze uiten zich op allerlei manieren zoals boosheid, frustratie, buikpijn, hoofdpijn, angst en onverschilligheid. Overigens kan dit ook andersom: mentale, fysieke en/of sociale problemen kunnen leerproblemen tot gevolg hebben. Dit te onderkennen is absoluut noodzakelijk om te komen tot een goede aanpak van de leerproblemen. Centraal staat daarbij ook steeds de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat een kind weer blij uit school komt en fijn mee kan doen in de groep?

Remedial teaching: uitgaan van wat je kind wél kan

Als ondersteuner begeleid, ondersteun en help ik op de manier die zowel bij het kind als ook bij de ouder/verzorger past. Ik vind de samenwerking met de ouder/verzorger van groot belang. Ik ga daarbij steeds uit van wat het kind wél kan. Vanuit een veilige basis proberen we stapsgewijs verder te komen. De ondersteuning van de ouder/verzorger is daarbij onmisbaar, met name in het samen oefenen en aanmoedigen. Ik vind het daarom ook heel belangrijk om af en toe contact te hebben met de ouder/verzorger wanneer ik de kinderen op school begeleid. Het thuis begeleiden van de kinderen heeft als voordeel dat het contact met de ouder/verzorger als regel iedere keer plaatsvindt. Er is dan altijd, voor of na de begeleiding, de mogelijkheid om vragen te stellen of te reflecteren op dat wat we gedaan hebben binnen de begeleiding.

Opleidingen

 • Mbo-onderwijsassistent
 • Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs
 • Trainingen Positive Behavior Support