Zorg en onderwijs
Meer informatie
Remedial Teaching Hoogeveen: professionele didactische hulp

Opgroeien en zo

Wanneer een kind vastloopt in het onderwijs, kan dat verschillende oorzaken hebben. Uw kind kan problemen ondervinden op het gebied van één van de leervakken, maar ook op het sociaal emotionele vlak kunnen er problemen ontstaan. Opgroeien en zo is een praktijk met ervaren en gecertificeerde professionals die uw kind graag begeleiden in het ontwikkelproces. Wanneer u merkt dat uw kind tegen problemen aanloopt, kunt u bij ons terecht.

Kwaliteitscertificaat zelfstandig jeugdhulpverlener KLIK

Op 12 december 2018 heeft Delia Schouten als eerste het kwaliteitscertificaat Zelfstandige Jeugdhulpverlener uitgereikt gekregen. Het kwaliteitssysteem is ontwikkeld in opdracht van de vereniging KLIK door Kees Schiphouwer. De missie van KLIK is om op flexibele wijze maatwerk in de transitie van de jeugdzorg te leveren en te zorgen voor continue kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van nieuwe zorgproducten die nodig zijn om aan te sluiten bij de zorgvragen. Hiermee wordt op provinciaal en lokaal niveau in gezamenlijkheid zorg gedragen voor de continuïteit van verantwoorde jeugdzorg.

>> Bezoek KLIK Drenthe

KLIK Certificaat

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching betekent dat er professionele didactische hulp wordt gegeven, wanneer het leerproces van een kind niet volgens verwachting verloopt. Remedial teaching richt zich vaak op kinderen die problemen hebben op het gebied van lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Leerproblemen hebben vaak ook gevolgen, bijvoorbeeld voor het gedrag of voor het zelfbeeld van het kind. Door onder andere het creëren van succeservaringen speelt de remedial teacher hierop in.

Wanneer u merkt dat het leerproces van uw kind niet volgens verwachting verloopt, kunt u een beroep doen op Opgroeien en zo. Wij begeleiden kinderen met:

  • Leesproblemen
  • Rekenproblemen
  • Spellingproblemen

Naast het begeleiden van kinderen met leerproblemen, begeleiden/coachen wij ook kinderen die:

  • Faalangstig zijn
  • Onzeker zijn en weinig zelfvertrouwen hebben
  • Hulp nodig hebben bij het omgaan met andere kinderen
  • Het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen

Last but not least zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Het leren op school en omgaan met leeftijdsgenootjes is niet vanzelfsprekend voor deze kinderen. Er kunnen problemen ontstaan doordat er verschillen zijn met groepsgenoten: verschillen in kennis, interesses, omgaan met afspraken. Tijdens de begeleiding krijgen zij allerlei handreikingen aangeboden met betrekking tot omgaan met negatief denken, contact maken, emoties herkennen en benoemen enzovoort. Daarnaast krijgen zij zicht op de verschillen tussen henzelf en andere kinderen, leren ze weer zichzelf te laten zien, moeten ze "presteren" op eigen niveau, leren ze omgaan met falen en bouwen ze door de begeleiding weer een positiever zelfbeeld op.

Ook kinderen in het voortgezet onderwijs of volwassenen met problemen op het gebied van lezen en/of rekenen kunnen bij Opgroeien en zo terecht.

De begeleiding die u van ons kunt verwachten is individueel, op maat gesneden en afgestemd op de behoefte van uw kind. Na een kennismakingsgesprek waarin verwachtingen en doelen uitgesproken worden, wordt het vervolgtraject opgesteld en starten we met de begeleiding.

Bij voorkeur vinden de sessies plaats op de school van uw kind. Uw kind hoeft dan niet te reizen en is maar een korte tijd uit de groep. Mocht dit niet in overleg met de school van uw kind mogelijk zijn, is er de mogelijkheid om in onze praktijk in Hoogeveen uw kind te ontvangen of bij u thuis.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact met ons op middels het mailformulier of bel Delia op 06 3646 3065 of Inèz op 06 5200 2414.