Aanmelden

Het aanmelden vindt plaats door de ouders, het samenwerkingsverband of school. In overleg met de ouders kunnen huisartsen of andere instanties, zoals het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), ook aanmelden.

Aanmelden kan telefonisch op 06 52 00 24 14 of via onderstaand aanmeldingsformulier. Na de aanmelding volgt het kennismakingsgesprek waarbij doelen en verwachtingen worden uitgesproken. Aan het eind van dit gesprek wordt afgesproken hoe het traject verder zal verlopen.

Wachtlijst

Opgroeien en zo streeft naar het voorkomen van een wachtlijst. In verband met veel nieuwe aangemelde clienten is dit helaas niet te voorkomen. Hieronder een indicatie van de wachttijd; u kunt dan zelf beslissen of dit voor u een acceptabele periode is. Er zijn meerdere factoren die invloed kunnen uitoefenen op de lengte van de wachttijd, zoals bijvoorbeeld de aard van de hulpvraag, het aanbod van zorgverleners en vakanties. Actuele wachttijd (08-05-2023): 12 weken.

Meld je aan

Aanmeldformulier

Wanneer u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld kunt u op verzenden klikken.

Vergoeding

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is het belangrijk eerst een verwijzing te hebben. Deze verwijzing kan afgegeven worden door de huis- of jeugdarts of andere instanties, zoals het CJG.

Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In plaats van uw zorgverzekeraar vergoeden nu de gemeenten de zorg die uw kind nodig heeft. Opgroeien en zo heeft met de volgende gemeentes een contract afgesloten:

  • Hoogeveen
  • Wolden
  • Meppel
  • Emmen
  • Borger-Odoorn
  • Coevorden
  • Westerveld

Bij een verwijzing is een vergoeding dus mogelijk vanuit de gemeente.

Wachttijd

Op dit moment is de wachttijd 12 weken.

Wachttijd