Klachtenregeling

Praktijk voor remedial teaching Hoogeveen kent een klachtenregeling. Deze regeling kent drie stappen:

  • Ten eerste kunt u met uw klacht bij uw eigen individueel begeleider/coach. De meeste klachten worden op deze wijze opgelost.
  • Ten tweede bestaat de mogelijkheid om één van de andere begeleiders/coaches in te schakelen, teneinde uw klacht zo goed mogelijk af te handelen.
  • Als bovenstaande stappen niet tot een oplossing leiden, kunt u uw klacht indienen bij het klachtenzorgportaal waar praktijk voor remedial teaching Hoogeveen bij aangesloten is. Het klachtenzorgportaal biedt de inzet van een klachtenfunctionaris en de mogelijkheid een klacht te laten beoordelen door een klachtencommissie. Deze doet een uitspraak over de mate van gegrondheid eventueel aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder.