Tarieven

Per januari 2021 gelden de volgende tarieven:

Intake / Kennismaking

De intake/kennismaking is kosteloos.

Begeleiding

 • 30 minuten € 45,00
 • 45 minuten € 52,50
 • 60 minuten € 65,00

Het uurtarief (€ 65,00-) wordt berekend voor:

 • Didactisch onderzoek
 • Begeleidingsplan
 • Evaluatiegesprek

Bij het uurtarief worden de richtlijnen van de LBRT gehanteerd (€ 40,- tot € 60,-)

De afgesproken sessietijden zijn bindend en bij niet tijdig afmelden (minder dan 48 uur tevoren), wordt de sessie alsnog in rekening gebracht. Het tijdstip wordt gereserveerd gedurende een vooraf besproken periode. Indien het mogelijk is, kan naar een vervangende tijd gezocht worden. De facturen worden aan het einde van iedere maand per mail verzonden. U wordt verzocht deze binnen twee weken te betalen.

Betaling- en leveringsvoorwaarden

 • Bij het niet nakomen van de financiële verplichting kan Remedial Teaching Hoogeveen deze overeenkomst verbreken.
 • Bij het niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen, kan Remedial Teaching Hoogeveen besluiten dat de betaling vooraf geschiedt.
 • In geval van langdurige verhindering, of ziekte van de remedial teacher, zal Remedial Teaching Hoogeveen moeite doen om voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 • Indien de cliënt de remedial zorg voortijdig wil beëindigen, dient dit 14 dagen van tevoren schriftelijk en met redenen omkleed aangekondigd te worden.
 • Aan het einde van de behandeling vindt een eindevaluatie plaats. Mocht een schriftelijke verslaglegging wenselijk zijn, dan hanteert Remedial Teaching Hoogeveen hiervoor het uurtarief.