Het kostenplaatje

Om meteen met de deur in huis te vallen, de intake/kennismaking is kosteloos. U wilt namelijk eerst weten met wie u te maken hebt en zo willen wij dat ook. Hoe kunnen wij anders maatwerk leveren.

€ 65,00 is het uurtarief dat wij hanteren en wordt berekend voor didactisch onderzoek, het begeleidingsplan en het evaluatiegesprek.

Opgroeien en zo heeft contracten met gemeentes, bekijk de pagina Aanmelden welke gemeentes dit zijn.

Locatie en begeleiding

De begeleiding vindt plaats op een afgesproken locatie. Dit kan op school zijn maar ook thuis. Zolang de locatie een plek is waar het kind zich fijn voelt.

Videobellen behoort ook tot de mogelijkheden.

Tarieven

30 minuten
€ 50,00
45 minuten
€ 60,00
60 minuten
€ 65,00

De kleine lettertjes

De afgesproken sessietijden zijn bindend en bij niet tijdig afmelden (minder dan 48 uur tevoren), wordt de sessie alsnog in rekening gebracht. Het tijdstip wordt gereserveerd gedurende een vooraf besproken periode. Indien het mogelijk is, kan naar een vervangende tijd gezocht worden. De facturen worden aan het einde van iedere maand per mail verzonden. U wordt verzocht deze binnen twee weken te betalen.

Betaling- en leveringsvoorwaarden

  • Bij het niet nakomen van de financiële verplichting kan Opgroeien en zo deze overeenkomst verbreken.
  • Bij het niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen, kan Opgroeien en zo besluiten dat de betaling vooraf geschiedt.
  • In geval van langdurige verhindering, of ziekte van de ambulant begeleider, zal Opgroeien en zo moeite doen om voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
  • Indien de cliënt de remedial zorg voortijdig wil beëindigen, dient dit 14 dagen van tevoren schriftelijk en met redenen omkleed aangekondigd te worden.
  • Aan het einde van de behandeling vindt een eindevaluatie plaats. Mocht een schriftelijke verslaglegging wenselijk zijn, dan hanteert Opgroeien en zo hiervoor het uurtarief.