Remedial Teaching Meppel

Bij sommige kinderen verloopt het leren minder makkelijk dan verwacht. Meestal ligt dat niet aan hun inzet. Professionele didactische hulp kan dan uitkomst bieden. Deze hulp richt zich op het begeleiden van kinderen die problemen hebben op het gebied van lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Leerproblemen hebben vaak gevolgen voor het zelfbeeld of voor het gedrag van het kind. Door onder andere het creƫren van succeservaringen speelt de begeleider hierop in.

Wanneer u merkt dat het leerproces van uw kind niet volgens verwachting verloopt, kunt u een beroep doen op Remedial Teaching Meppel. Wij begeleiden kinderen met:

  • Rekenproblemen
  • Leesproblemen
  • Spellingproblemen

Naast het begeleiden van kinderen met leerproblemen, begeleiden/coachen wij ook kinderen die:

  • Hulp nodig hebben bij het omgaan met andere kinderen (trainen van sociale vaardigheden)
  • Faalangstig zijn
  • Het lastig vinden om te plannen en zich houden aan de planning

Last but not least zijn wij tevens gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Het leren op school en omgaan met leeftijdsgenoten is niet vanzelfsprekend voor deze kinderen. Er kunnen problemen ontstaan doordat er verschillen zijn met groepsgenoten: verschillen in interesses, kennis, omgaan met afspraken. Tijdens de begeleiding krijgen zij allerlei handvatten aangeboden met betrekking tot omgaan met perfectionisme, faalangst, contact maken/onderhouden, emoties herkennen en benoemen enzovoort. Daarnaast krijgen zij zicht op de verschillen tussen henzelf en andere kinderen, moeten ze "presteren" op eigen niveau, leren ze omgaan met falen en bouwen ze door de begeleiding weer een positiever zelfbeeld op.

Ook kinderen in het voortgezet onderwijs of volwassenen met problemen op het gebied van rekenen, lezen, planning, sociale vaardigheden enzovoort kunnen bij Remedial Teaching Meppel terecht.

De begeleiding die u van ons kunt verwachten is individueel, op maat gesneden en afgestemd op de behoefte van uw kind. Na een kennismakingsgesprek waarin verwachtingen en doelen uitgesproken worden, wordt het vervolgtraject opgesteld en starten we met de begeleiding.

Bij voorkeur vinden de sessies plaats op de school van uw kind. Uw kind hoeft dan niet te reizen en is maar een korte tijd uit de groep. Mocht dit niet in overleg met de school van uw kind mogelijk zijn, is er de mogelijkheid om in onze praktijk in Hoogeveen uw kind te ontvangen of bij u thuis.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact met ons op middels het mailformulier of bel naar 06 36 46 30 65.

Delia Schouten
Master in Special Educational Needs (taal-, lees- en dyslexiespecialist)
Gecertificeerd dyslexiebehandelaar
Begaafdheidsspecialist
Senior Begaafdheidsspecialist
Sociale Vaardigheidstrainer (SWW)