Psychodiagnostisch onderzoek

Om uw kind optimaal te kunnen begeleiden is onderzoek in sommige gevallen wenselijk. Dit onderzoek bieden wij binnen onze praktijk aan en wordt uitgevoerd door onze deskundige orthopedagogen en psychologen.

Het doel van een psychodiagnostisch onderzoek is om erachter te komen hoe uw kind in elkaar zit. Denk hierbij aan wat de sterke kanten van uw kind zijn en waar de uitdagingen liggen o.a. op het gebied van intelligentie, persoonlijk- en sociaal functioneren. Door inzicht te krijgen in deze verschillende gebieden, kunnen wij een compleet beeld van uw kind krijgen. Hierdoor kunnen wij gepersonaliseerde adviezen en handvatten voor thuis (en school) geven en kunnen wij daarnaast beter aansluiten bij de unieke behoeften van het kind tijdens de begeleiding.

Na een intakegesprek volgt eventueel een observatie op school. Vervolgens wordt breed psychodiagnostisch onderzoek afgenomen waarbij, naast de intelligentie ook de executieve functies in kaart worden gebracht. Aanvullend kan het zelfbeeld worden onderzocht.

De procedure voor psychodiagnostisch onderzoek ziet er als volgt uit:

  • Intakegesprek met ouder en kind waarna lijsten worden ingevuld door ouders en (vaak ook) school
  • Eventueel een observatie op school
  • Afname intelligentieonderzoek (WISC-V NL en/of KIQT+)
  • Eventuele afname aanvullende vragenlijsten met betrekking tot het zelfbeeld van het kind
  • Verslaglegging met aansluitend een adviesgesprek

KIQT+ of WISC-V NL

Intelligentieonderzoek wordt verricht middels Kinder IQ Test Plus (KIQT+) en/of Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V-NL). Aan de hand van het intakegesprek wordt door de onderzoeker bepaald of de KIQT+ of WISC-V NL wordt afgenomen.

KIQT+ wordt gebruikt voor kinderen van 5 tot en met 10 jaar. Deze test meet uitsluitend non-verbale capaciteiten. WISC-V-NL wordt gebruikt voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Deze test meet de verbale en non-verbale capaciteiten.

Waar andere intelligentietesten gericht zijn op het gemiddelde kind, is de KIQT+ speciaal ontwikkeld voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen. De KIQT+ is de enige Nederlandse intelligentietest waarbij de normen ├ęcht goed onderbouwd zijn voor hoogbegaafde kinderen. Hiermee kan het intelligentieniveau tussen 105 en 170 betrouwbaar worden gemeten.

Psychodiagnostisch onderzoek