Psychodiagnostisch onderzoek

Om uw kind optimaal te kunnen begeleiden is onderzoek in sommige gevallen wenselijk. Dit onderzoek bieden wij binnen onze praktijk aan en wordt uitgevoerd door In├Ęz Trechsel.

Na een intakegesprek volgt eventueel een observatie op school. Vervolgens wordt breed psychodiagnostisch onderzoek afgenomen waarbij, naast de intelligentie ook de executieve functies in kaart worden gebracht. Aanvullend kan het zelfbeeld worden onderzocht.

De procedure voor psychodiagnostisch onderzoek ziet er als volgt uit:

  • Intakegesprek met ouder en kind waarna lijsten worden ingevuld door ouders en (vaak ook) school
  • Eventueel een observatie op school
  • Afname intelligentieonderzoek (WISC-V NL)
  • Eventuele afname aanvullende vragenlijsten met betrekking tot het zelfbeeld van het kind
  • Verslaglegging met aansluitend een adviesgesprek
Psychodiagnostisch onderzoek