Orthopedagogiek

Om uw kind optimaal te kunnen begeleiden is onderzoek in sommige gevallen noodzakelijk. Dit onderzoek bieden wij binnen onze praktijk aan en wordt uitgevoerd door een orthopedagoog.

Binnen Zorg voor Onderwijs bieden wij drie soorten onderzoek aan:

 • In kaart brengen executieve functies
 • In kaart brengen stimulerende en belemmerende factoren op diverse gebieden
 • Intelligentie onderzoek

Het in kaart brengen van executieve functies

Executieve functies hebben we nodig in het dagelijks handelen. Wanneer er sprake is van disfunctioneren van een of meerdere executieve functies, kan dit voor problemen zorgen. Voorbeelden die voor kunnen komen bij een kind met executief disfunctioneren zijn impulsief bedrag, niet flexibel om kunnen gaan met veranderingen, obsessief gedrag of moeite met het reguleren van emoties (bijvoorbeeld boosheid).
Wanneer u besluit om de executieve functies van uw kind in kaart te laten brengen, omdat uw kind vastloopt, dan zijn de volgende onderdelen inbegrepen:

 • Intakegesprek met ouders/opvoeders
 • Afname BRIEF (onderzoeksinstrument executieve functies)
 • Uitgewerkte rapportage
 • Aanbevelingen en handelingstips welke worden toegelicht in een adviesgesprek

De kosten voor het in kaart brengen van de executieve functies zijn € 425,-. Indien een extra telefonisch consult met bijvoorbeeld school wenselijk is, wordt hier € 25,- voor in rekening gebracht. Voor een extra gesprek, observatie of advies/begeleiding op school wordt € 90,- per uur in rekening gebracht.

Het in kaart brengen van stimulerende en belemmerende factoren op diverse gebieden

Tijdens dit gesprek wordt een uiteenzetting gemaakt van de stimulerende- en belemmerende factoren op diverse gebieden. Hierbij valt te denken aan het cognitief en sociaal functioneren, maar ook aan de verschillende systemen waarin uw kind functioneert (school en thuis). Vervolgens worden handelingsadviezen opgesteld.

De kosten voor dit gesprek inclusief gespreksverslag bedragen € 200,-. Wanneer u besluit over te gaan tot de afname van onderzoek bij uw kind dan zijn deze kosten inbegrepen.

Intelligentieonderzoek

Wanneer u besluit over te gaan tot intelligentieonderzoek, omdat u vragen heeft over het algeheel functioneren van uw kind dan zijn de volgende onderdelen inbegrepen:

 • Intakegesprek met ouders/opvoeders
 • Afname intelligentieonderzoek
 • Uitgewerkte rapportage van het onderzoek
 • Aanbevelingen welke worden toegelicht in een adviesgesprek

De kosten voor het intelligentieonderzoek zijn € 725,-. Indien een extra telefonisch consult met bijvoorbeeld school wenselijk is, wordt hier € 25,- voor in rekening gebracht. Voor een extra gesprek, observatie of advies/begeleiding op school wordt € 90,- per uur in rekening gebracht.