Hoogbegaafd

Binnen Opgroeien en zo is er ruime ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid. Bij het bieden van begeleiding coachen we het kind hoe om te gaan met de wereld om zich heen, maar ook zeer zeker: Hoe werkt het bij mijzelf? Wat betekent het om hoogbegaafd te zijn?

Het omgaan met leeftijdgenoten en het schoolsysteem is niet vanzelfsprekend voor deze kinderen. Er kunnen problemen ontstaan doordat er verschillen zijn met groepsgenoten: verschillen in kennis, interesses, omgaan met afspraken.

Tijdens de begeleiding krijgen zij allerlei handreikingen aangeboden met betrekking tot omgaan met perfectionisme, contact maken, prikkelverwerking, emoties herkennen en benoemen enzovoort. Daarnaast krijgen zij zicht op de verschillen tussen henzelf en andere kinderen, leren ze weer zichzelf te laten zien, leren ze omgaan met falen en bouwen ze door de begeleiding weer een positiever zelfbeeld op.

Hoogebegaafd