Hoogbegaafd

Regelmatig is het zo dat hoogbegaafde kinderen moeite hebben met de huidige complexiteit binnen onze samenleving en hoe ze hiermee om kunnen gaan/zich staande houden. Vaak bemerken wij dat het hoogbegaafde kind op een andere wijze beredeneert, handelt en denkt dan zijn leeftijdsgenoten.
Hoogbegaafdheid heeft twee onderscheidende factoren: een cognitieve factor (het denk-luik) en een zijnsfactor (het zijns-luik). Naarmate het potentieel hoger is, is er sprake van een hoger en sterker bewustzijn. Het denk-luik bestaat uit een groot creatief denkvermogen en een hoge mate van motivatie. Het denk-luik uit zich in een grote leerhonger waar het de taak van het onderwijs is om hier met onderwijsaanpassingen aan tegemoet te komen.
Het hogere bewustzijn bepaalt de kenmerken van het zijns-luik van hoogbegaafde kinderen: automatisch hoog leggen van de lat, kritische instelling, groot rechtvaardigheidsgevoel en gevoeligheid.
Hoogbegaafde kinderen zijn allemaal individuen met een eigen identiteit en kenmerken die ook bij "gewone" kinderen kunnen voorkomen. De aanpak bij het hoogbegaafde kind vraagt echter om een andere aanpak dan bij andere kinderen.

Hieronder volgt een omschrijving van de kenmerken van het zijnsluik

Perfectionisme

Een kenmerking van hoogbegaafdheid is perfectionisme. Perfectionisme kan zich uiten in:

 • Het hebben van een hoge lat
 • Het ontwikkelen van faalangst
 • Het niet durven maken van fouten

Het perfectionisme is onlosmakelijk verbonden met hoogbegaafdheid. Hoogbegaafden stellen hoge (vaak onrealistische) doelstellingen. Deze hoge zelfopgelegde norm kan leiden tot faalangst, vluchtgedrag, laag zelfbeeld, driftbuien enzovoort.

Rechtvaardigheidsgevoel

Een ander kenmerk van hoogbegaafdheid is het hebben van een groot rechtvaardigheidsgevoel. Dit uit zich onder andere in:

 • Het voeren van eindeloze discussies, zowel met leeftijdgenootjes als met volwassenen
 • Het aangaan van de confrontatie met gezaghebbers

Voor hoogbegaafde kinderen zijn regels en gemaakte afspraken erg belangrijk. Ook gemaakte beloftes zijn erg belangrijk. Als deze verbroken worden zonder goede reden leidt dat tot veel discussie en "gezeur".
Het rechtvaardigheidsgevoel komt ook tot uiting in idealisme. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak erg begaan met onrechtvaardige wereldgebeurtenissen of rampen.

Sterk ontwikkelde sensitieve waarneming

Een hoge intelligentie gaat vaak gepaard met een sterk ontwikkelde sensitieve waarneming. Dat betekent: een extreme gevoeligheid van de zintuigen (oren, ogen, zien, tast, reuk). Mogelijk herkent u een of meer van volgende aspecten bij uw kind:

 • Uw kind voelt sferen en stemmingen erg snel aan
 • Uw kind weet soms eerder hoe iemand zich voelt dan de persoon in kwestie
 • Zingeving is belangrijk voor uw kind: oppervlakkig contact vindt hij of zij veelal niet fijn
 • Uw kind scant personen voortdurend en tast af of hij of zij wel begrepen wordt door de persoon in kwestie

Deze hypergevoeligheid kan op verschillende manieren tot uiting komen, maar leidt vaak tot angsten. Hoogbegaafde kinderen zijn vaker en sneller bang en/of ongeruster dan andere kinderen. Ze zijn zich er sterk van bewust van wat er zou kunnen gebeuren. Een hypergevoelig kind maakt ook al snel van een mug een olifant of neemt een kleine afwijzing heel zwaar op. Het is niet "jonger" of "ouder", het is gewoon anders.

Kritische houding

Ook beschikt het hoogbegaafde kind veelal over een hoge mate van:

 • Zelfreflectie
 • (Pijnlijke) eerlijkheid

Hoogbegaafde kinderen zijn erg opmerkzaam en plaatsen in een gesprek vaak een kritische/analytische noot. Het probleem hierbij is echter dat ze ook rigide kunnen zijn en dat hun interpretatie van een bepaalde situatie als onomkeerbaar wordt gezien.
Heeft een persoon in het begin van een contact een situatie "verkeerd" ingeschat, dan wordt dit door het hoogbegaafde kind niet snel vergeten en kan de ander soms helemaal niets meer goed doen.
Verder zijn hoogbegaafde kinderen vaak pijnlijk eerlijk. Het is handig dat ze leren dat ze niet botweg alles kunnen zeggen en dat het beter is om een bepaalde boodschap op een meer tactische wijze te brengen.

Begeleiding

Wij bieden uw kind de begeleiding die hij of zij nodig heeft. Zo kunt u denken aan de volgende punten:

 • Het ontdekken van zichzelf: wat is hoogbegaafd en wat doet het met mij?
 • Omgaan met perfectionisme
 • Omgaan met negatief denken
 • Contact maken en onderhouden met anderen
 • Emoties herkennen
 • Prikkelverwerking

Om uw kind uit te dagen en te prikkelen zetten we onder andere schaken, dammen, Engels en filosofie in. Hierbij is een samenwerking tussen ouder, kind en school veelal wenselijk. Ons streven is, om vanuit deze verbinding, te werken aan een positief zelfbeeld bij uw kind.