Cogmed training

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar met werkgeheugenproblemen, bijvoorbeeld bij leerproblemen of een leerstoornis, ADHD, een autismespectrumstoornis of niet-aangeboren hersenletsel, bieden wij de Cogmed training aan. De Cogmed traint het werkgeheugen via oefeningen op een computer of tablet. Bij de oefeningen moeten volgordes van cijfers, letters of patronen onthouden en ingevoerd worden, soms in omgekeerde volgorde. Een algoritme past de moeilijkheidsgraad van de oefeningen aan, zodat de deelnemer steeds op een zo hoog mogelijk niveau traint.

De Cogmed Coach ondersteunt het kind en de begeleidende ouder of leerkracht. Ook zorgt de coach voor de vertaling van de trainingsresultaten naar de doelen die samen met de deelnemer zijn opgesteld. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om drie kwartier geconcentreerd te kunnen leren.

De belangrijkste voordelen van Cogmed zijn:

  • Concentratie verbetert
  • Leersprestaties verbeteren
  • EfficiĆ«ntie en productiviteit verbetert
Cogmed training