Aanmelding

Aanmelding vindt plaats door de ouders, het samenwerkingsverband of school. In overleg met de ouders kunnen huisartsen of andere instanties, zoals het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), ook aanmelden. Aanmelden kan telefonisch 06-36463065 of via onderstaand aanmeldformulier. Na de aanmelding volgt het kennismakingsgesprek waarbij doelen en verwachtingen worden uitgesproken. Aan het eind van dit gesprek wordt afgesproken hoe het traject verder zal verlopen.

U kunt direct contact met ons opnemen, maar om voor een vergoeding in aanmerking te komen is het belangrijk eerst een verwijzing te hebben. Deze verwijzing kan afgegeven worden door de huis- of jeugdarts of andere instanties, zoals het CJG. Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In plaats van uw zorgverzekeraar vergoeden nu de gemeenten de zorg die uw kind nodig heeft. Praktijk voor remedial teaching Hoogeveen heeft met de gemeente Hoogeveen, Wolden, Meppel, Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Westerveld een contract afgesloten. Bij een verwijzing is een vergoeding mogelijk vanuit de gemeente.

Wachtlijst:
De wachttijd is op dit moment 4 weken.

Aanmeldformulier