Werkwijze

Onze begeleiding begint met een kennismakingsgesprek waarbij doelen en verwachtingen worden uitgesproken. Na het kennismakingsgesprek wordt het vervolgtraject opgesteld en starten we met de begeleiding. De begeleiding die u van ons kunt verwachten is individueel, op maat gesneden en afgestemd op de behoefte van uw kind. Immers elk kind heeft zijn eigen unieke behoeften.

Kennismakingsgesprek

Wanneer u contact met ons opneemt, dit kan telefonisch of per mail, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Aan het einde van het gesprek stellen we samen vast of wij u of uw kind kunnen helpen. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kost u niets.

Na het kennismakingsgesprek wordt er een plan opgesteld. Hierin wordt de problematiek beschreven, hoe eraan gewerkt gaat worden en wanneer de evaluatie plaatsvindt.

Begeleiding

De begeleiding vindt plaats in wekelijkse sessie van drie kwartier. Bij leerproblemen wordt de begeleiding zoveel mogelijk afgestemd op de methodes van de school van uw kind. Zo ontstaat er bij uw kind geen verwarring over de manier van werken tijdens de begeleiding en op school. Bij voorkeur vinden de sessies plaats op de school van uw kind, zodat uw kind maar korte tijd de klas uit moet en niet hoeft te reizen. Daarnaast zijn wij van mening dat uw kind het vaak al moeilijk genoeg heeft en het ook niet nog eens na schooltijd belast moet worden met extra begeleiding. Spelen is en blijft belangrijk voor een kind.

Aan het eind van de begeleiding wordt in een eindverslag aangegeven, wat er is gebeurd en wat de resultaten zijn.